Prírodné krásy Gemera pod drobnohľadom

Gemer je prirodzenou turistickou križovatkou, styčným bodom národných parkov Slovenský kras,  Slovenský raj  a   Muráňska planina, nad ktorými zo severu tróni a dohliada vysoký hrebeň známeho pohoria –Slovenské  rudohorie.

 Malý kraj – veľké kontrasty … tu nájdete naozaj všetko! Skúsme si to v duchu predstaviť … šťavnaté zelené horské lúčky, chladivé priezračné tyrkysové jazierka, horúce krasové vápencové planiny, unikátne krasové jaskyňe, priepasti a vývrty, slnkom zaliate nebotyčné bralá a medzi nimi tônisté hlboké tiesňavy, divoké rokliny preťaté strhujúcimi vodopádmi a kaskádami. Nad tým všetkým kraľuje pokojný hrebeň vysokých hôr, panenské lesy zbierajúce horskú hmlu a vlahu, vracajúc ju tam odkiaľ sa vyparila … malými potôčikmi, ktoré prepletajúc sa koreňmi starých stromov mocnejú v potoky a rieky až nadol, kde na nich čakajú rozložité malebné údolia alebo veľké vodné nádrže. Rozmanitosť krajiny sa prejavila aj v rozmanitosti sa tu vyskytujúcich živočíšnych a rastliných druhov. Mnohé z nich sú veľmi vzácne a poniektoré endemické, teda vyskytujú sa iba tu.

Príroda Gemera je plná rôznej zveri, vtáčieho spevu, poletujúcich motýľov a stromy šumia a spievajú nekonečnú pieseń lesa… S toho mnohého si pripomeňme hlavne jaskyne … Jaskyňa Domica, Gombasecká jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, unikátna Ochtinská aragonitová jaskyňa (bezprostredne pri Štítniku), adrenalínová Krasnohorská jaskyňa s prechodom po napnutom lane … Z tiesňav je najznámejšia, najvätšia aj najprístupnejšia Zádielska tiesňava, nazývaná aj Zádielska dolina. Z roklín s vodopádmi najprístupnejšia Zejmarská roklina, z jazier a priehrad najvätšia a najznámejšia pri obci Dedinky na rieke Hnilec, nazývaná tak Hnilecká ako aj Dobšinská. Z krasových planín je najrozsiahlejšia a najprístupnejšia Silická planina, ktorú pretína cez horský prechod Soroška v Slovenskom krase hlavná cesta južného ťahu Bratislava – Košice.

Prírodné krásy gemera